Hemtjänst


Bokning hemtjänst


Har ni redan hemtjänst eller en biståndshandläggare?

-Kontakta biståndshandläggaren och be om ett byte till RANA Vård och Omsorg, det går snabbt och enkelt. Det är samma faktura som gäller, vilket betyder att ni inte behöver oroa er för den ekonomiska delen.


Har ni ingen hemtjänst idag men skulle behöva det?

-Börja med att kontakta biståndshandläggarna på tel: 0152-292 17 och välj RANA Vård och Omsorg som utförare.

-Detta är oftast det billigaste alternativet då kommunen hjälper till ekonomiskt om ni har ett behov på mer än 5timmar per månad.


Vill ni boka hemtjänst utöver dessa två punkter ovan?

-Om ni inte har ett behov på mer än 10 timmars hemtjänst per månad är detta rätt alternativ.

-Vi lyssnar och ger er den tiden ni behöver och ber om, detta då vi får mer andrum jämfört med kommunens regler kring skälig levnadsstandard.

 
 
 
 
Hemtjänst