LSS


Personlig assistans


Vad innebär LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en central del av det svenska socialtjänstsystemet. Den har som syfte att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får det stöd och den service de behöver för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Hos Rana strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ personlig assistans som möjliggör ett självständigt och meningsfullt liv för våra kunder.


Vi är vi stolta över att bygga vårt företag på fundamentet av respekt, trygghet, individualisering och empati. Dessa fyra grundpelare är inte bara ord för oss, utan vägledande principer som genomsyrar allt vi gör. Här är varför det är kärnan i vår verksamhet:


1. Individuell Värdering:Hos oss är varje individ unik och värdig respekt. Oavsett bakgrund, erfarenhet eller förmåga strävar vi efter att skapa en miljö där varje person känner sig uppskattad och respekterad för den de är.


2. Personcentrerad Assistans:När vi talar om personlig assistans, menar vi inte bara hjälp med praktiska uppgifter. Vi erkänner och respekterar varje individs personliga behov, preferenser och mål. Genom att lyssna och förstå strävar vi efter att skapa assistansplaner som verkligen är anpassade efter den enskilda personens livsstil och önskemål.


3. Öppen Kommunikation:Respekt och empati trivs i en miljö där kommunikationen är öppen och ärlig. Vi uppmuntrar till dialog och strävar efter att skapa en atmosfär där våra kunder och deras familjer känner sig trygga att uttrycka sina behov och önskemål.


4. Stödjande och Empatisk Personal:Vårt team är inte bara professionellt kompetent utan också genuint engagerat i våra kunders välbefinnande. Vi tror på att visa empati och förståelse för varje persons unika situation, och det återspeglas i hur vi tillhandahåller våra tjänster.


5. Bygga Gemenskap:Respekt och empati går hand i hand med att bygga gemenskap. Vi strävar efter att skapa en samhällskänsla där varje individ känner sig inkluderad och där vi tillsammans skapar en meningsfull och stödjande miljö. 
 
 
 
Personlig assistans
 
 
 
unsplash