RUT-avdrag


RUT-avdraget, vad innebär den?


RUT-avdraget är en skattereform som ger dig skattereduktion på hushållsnära tjänster, så som städning eller fönsterputsning. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, dock inte reparationer eller underhåll.


Privatpersoner får 50% avdrag på fakturan för tjänsten som utförs.


Tack vare detta kan vi erbjuda vår låga kostad på 175kr/timme efter RUT-avdrag. Vi sköter hela kontakten med skatteverket.


Läs gärna mer på skatteverkets hemsida: Skatteverket.se